กิจกรรมบัตรความรู้

เพื่อให้ท่านสามารถช่วยลูกให้เข้าใจในสิ่งที่พวกเขาต้องทำ เราได้แปลคำแนะนำสำหรับแต่ละกิจกรรมบัตรความรู้ไว้ที่นี่

 

คลิกดาวน์โหลด(“Download”)เพื่อพิพม์แหล่งข้อมูล จากนั้นเปิดในโปรแกรม PDF

Downloadable Resources

ระดับ 1
ดาวน์โหลดกิจกรรมบัตรความรู้ระดับ 1
ระดับ 2
ดาวน์โหลดกิจกรรมบัตรความรู้ระดับ 2
ระดับ 3
ดาวน์โหลดกิจกรรมบัตรความรู้ระดับ 3
ระดับ 4
ดาวน์โหลดกิจกรรมบัตรความรู้ระดับ 4
ระดับ 5
ดาวน์โหลดกิจกรรมบัตรความรู้ระดับ 5
ระดับ 6
ดาวน์โหลดกิจกรรมบัตรความรู้ระดับ 6