Choose Level:

Slovak

Vitajte v systéme English World Home–School Connect, ktorý je určený pomôcť vám viacej sa zapojiť do výučby angličtiny vášho dieťaťa.

Resources

Brožúra pre rodičov

Stiahnuť Brožúru pre rodičov.

Hry a aktivity

Stiahnuť hry a aktivity, ktoré môžete s dieťaťom robiť doma.

Aktivity na kartách odmien

Tu sú v slovenčine uvedené aktivity, ktoré sa objavia na kartách odmien.

Karty odmien

Stiahnuť karty odmien pre úrovne 1–6.

Ciele

Stiahnuť ciele v slovenčine tu.

Slovníky

Stiahnuť slovníky pre úrovne 1–6.

Doplňujúce úlohy

Doplňujúce úlohy rozvíjajú vedomosti vášho dieťaťa a súvisia s aktivitou na karte odmi

Piesne

Stiahnuť výber piesní z učebnice English World.