เพลง

การร้องเพลงช่วยในการพัฒนาทักษะการพูดและสร้างความเชื่อมั่น - ที่สาคัญที่สุดคือมันสนุก!

 

คลิกดาวน์โหลด(“Download”)เพื่อพิพม์แหล่งข้อมูล จากนั้นเปิดในโปรแกรม PDF

Resources

ระดับ1 เพลง

ดาวน์โหลดเพลงที่ถูกคัดเลือกจากระดับ 1

ระดับ2 เพลง

ดาวน์โหลดเพลงที่ถูกคัดเลือกจากระดับ 2

ระดับ3 เพลง

ดาวน์โหลดเพลงที่ถูกคัดเลือกจากระดับ 3

ระดับ4 เพลง

ดาวน์โหลดเพลงที่ถูกคัดเลือกจากระดับ 4

ระดับ5 เพลง

ดาวน์โหลดเพลงที่ถูกคัดเลือกจากระดับ 5

ระดับ6 เพลง

ดาวน์โหลดเพลงที่ถูกคัดเลือกจากระดับ 6