Home–School Connect

Chào mừng bạn đến với English World Home–School Connect, một hệ thống được thiết kế để giúp bạn tham gia nhiều hơn vào việc học tiếng Anh của  bé tại nhà.  

Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu bằng việc đọc cuốn Sổ tay Phụ huynh. Sau đó, bạn có thể chọn sử dụng các nguồn tài liệu tham khảo để khuyến khích bé thực hành những gì đã học. Bạn không cần phải biết tiếng Anh mới có thể giúp bé. Các nguồn tài liệu gồm có: trò chơi và hoạt động, bài tập trong thẻ Ôn tập, bài tập bổ sung, các Mục tiêu, Danh mục từ vựng và Bài hát. Tất cả các nguồn tài liệu này đều đã được dịch sang tiếng Việt.

Resources

Bài tập trong thẻ Ôn tập
Để bạn có thể giúp bé hiểu bé cần phải làm gì, ở phần này chúng tôi sẽ trình bày hướng
Sổ tay Phụ huynh

Tải Sổ tay Phụ huynh.

Trò chơi và hoạt động

Tải các trò chơi và hoạt động để bạn cùng bé thực hiện tại nhà.

thẻ Ôn tập

Thông thường giáo viên tiếng Anh sẽ đưa cho bé một thẻ ôn tập ở trường sau khi kết thúc một bài h

Bài tập bổ sung

Các bài tập bổ sung giúp mở rộng thêm việc học tập của trẻ và có nội dung liên quan đến bài tập t

Mục tiêu

Sử dụng lời khuyên ở Trang 7 của cuốn Sổ tay Phụ huynh và các mục tiêu này để giúp bé sẵn sàng ch

Danh mục từ vựng

Sử dụng danh mục từ vựng để làm tài liệu tham khảo cho các bài tập trong thẻ Ôn tập, các trò chơi

Bài hát

Học tiếng Anh qua  các bài hát là hoạt động vui nhộn giúp bé phát triển kỹ năng nói và tạo sự tự