Choose Level:

Doplňujúce úlohy

Doplňujúce úlohy rozvíjajú vedomosti vášho dieťaťa a súvisia s aktivitou na karte odmien.

Downloadable Resources

Extra tasks levels 1-2 (Slovak)
Extra tasks levels 3-6 (Slovak)